Το basic program καλύπτει τις γνώσεις σε θέματα excel και λογιστικής και χρηματοοικονομικής ανάλυσης που πρέπει να έχει κάποιος που θέλει να ασχοληθεί με το finance. Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτει τις ανάγκες όσων δεν έχουν επαρκή εμπειρία στο excel και τη λογιστική καθώς ξεκινά με βασικές έννοιες.

Στην συνέχεια εισέρχετε σε πιο σύνθετα και απαιτητικά θέματα προκειμένου να χτίσει το απαραίτητο υπόβαθρο που απαιτείται για τις ανάγκες του corporate finance, investment banking και financial modeling.

Στο τέλος του προγράμματος θα είσαστε ένας δυνατός modeler στο excel και θα έχετε κατανοήσει το λογιστικό/χρηματοοικονομικό πλαίσιο.

Excel για την κατασκευή χρηματοοικονομικών μοντέλων

Το excel ειδικά για όσους ασχολούνται με το finance  είναι κάτι παραπάνω από απαραίτητο. Είτε ξεκινάτε τώρα τη γνωριμία σας με το excel είτε έχετε είδη εμπειρία θα αποκτήσετε τις δεξιότητες που απαιτούνται για το financial modeling.

Περισσότερα

Λογιστική και Χρηματοοικονομική Ανάλυση

Η λογιστική είναι η βάση στο finance, η κατανόηση των εννοιών και του μηχανισμού της θα σας δώσει το background που χρειάζεστε για την χρηματοοικονομική ανάλυση.

Περισσότερα