Blog

Πως γίνεται σε ένα χρηματοοικονομικό μοντέλο η πρόβλεψη των απαιτήσεων;

  • Οι προβλέψεις για τα υπόλοιπα των απαιτήσεων που εμφανίζονται στον ισολογισμό υπολογίζονται είτε ως ποσοστό των εσόδων, είτε πολλαπλασιάζοντας το υπόλοιπο τέλους απαιτήσεων της προηγούμενης περιόδου επί του ρυθμού ανάπτυξης των εσόδων της τρέχουσας περιόδου (Account receivables>closing balancet-1 x revenue growth ratet)
  • Δίνουμε την ευελιξία στο μοντέλο για την εισαγωγή των προβλέψεων είτε με την μέθοδο του ποσοστού επί των εσόδων, είτε βάσει του ρυθμού ανάπτυξης των εσόδων)
  • Ο βασικός αριθμοδείκτης που υπολογίζουμε τις ημέρες απαιτήσεων (DSO: days sales outstanding) έχει ως εξής:

    Απαιτήσεις / Έσοδα * ημέρες περιόδου(365) = ημέρες απαιτήσεων

και εφόσον έχουμε ορίσει τις ημέρες είσπραξης των απαιτήσεων και έχουμε υπολογίσει και τα έσοδα του έτους τότε το υπόλοιπο του λογαριασμού απαιτήσεων στο ενεργητικό του ισολογισμού υπολογίζεται ως εξής:

Απαιτήσεις=Έσοδα * ημέρες απαιτήσεων/ ημέρες περιόδου (365)