Blog

Ποια είναι η βασική αρχή πίσω από το WACC η οποία προηγείται της όποιας ανάλυσης με τη μέθοδο DCF;

Το WACC, το οποίο σημαίνει: Weighted Average Cost of Capital, ή αλλιώς ΜΣΚΚ (Μεσοσταθμικό Κόστος Κεφαλαίου) το χρησιμοποιούμε στη αποτίμηση των εταιρειών ως συντελεστή προεξόφλησης των μελλοντικών cash flows σε παρούσα αξία.
To WACC λαμβάνει υπόψη την κεφαλαιακή διάρθρωση μιας εταιρείας, για παράδειγμα εάν τα ίδια κεφάλαια αποτελούν το 70% και έχουν κόστος 10% και τα δανειακά κεφάλαια τα οποία θα αποτελούν το υπόλοιπο 30% και έχουν κόστος 6%, τότε το WACC θα ισούται με: (70%*10%)+(30%*6%)= 9%

To WACC εκφράζει την αναμενόμενη μέση ετήσια απόδοση εάν κάποιος επένδυε σε μια εταιρεία με βάσει την υφιστάμενη σχέση μεταξύ των ιδίων και δανειακών κεφαλαίων σε μακροχρόνιο ορίζοντα και διατηρούσε σταθερά τα ποσοστά αυτά ως έχουν. Προφανώς σε μια αποτίμηση DCF εμπλέκονται και αρκετοί άλλοι παράγοντες, όμως το WACC επί της αρχής εκφράζει τη λογική αυτή.