Blog

Τι είναι το financial modeling;

 

To financial modeling είναι η προσομοίωση μιας χρηματοοικονομικής κατάστασης ή συνθήκης η οποία αποτυπώνεται συνήθως σε ένα αρχείο excel.Το μοντέλο μας δίνει τη δυνατότητα να διερευνήσουμε την κατάσταση αυτή (ή αλλιώς το case) με τρόπο δυναμικό και ευέλικτο. Δεν δίνει προφανώς όλες τις λεπτομέρειες, όμως παρέχει αρκετή πληροφόρηση για την υποστήριξη στη λήψη αποφάσεων και τη διεξαγωγή συμπερασμάτων. Εξυπακούεται ότι μια απόφαση δεν βασίζεται αποκλειστικά σε ένα χρηματοοικονομικό μοντέλο, όμως το μοντέλο βοηθά στην μελέτη του case και την ανάδειξη των ευκαιριών και των κινδύνων που υπάρχουν. Το χρηματοοικονομικό μοντέλο θα ποσοτικοποιήσει την αντίληψη που έχουμε για μια εταιρεία ή ένα σχέδιο και μέσα από τους αριθμούς, τις σχέσεις και τους δείκτες που θα υπολογίσουμε θα μπορέσουμε να διερευνήσουμε την περίπτωση που εξετάζουμε και να λάβουμε τις όποιες αποφάσεις μας.


Ένα χρηματοοικονομικό μοντέλο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκτίμηση και την πρόβλεψη των οικονομικών καταστάσεων, την αξιολόγηση επενδύσεων, την αποτίμηση εταιρειών, την ανάλυση και αξιολόγηση συγχωνεύσεων και εξαγορών , την εκτίμηση για την εξαγορά μιας εταιρείας με την χρήση μόχλευσης (LBO), τη κατασκευή ενός πλάνου αναδιάρθρωσης και γενικά όπου εμπλέκεται απόφαση χρηματοοικονομικού χαρακτήρα.

 
Υπάρχουν πολλά είδη χρηματοοικονομικών μοντέλων, η διαδικασία όμως χτισίματος του μοντέλου βασίζεται κυρίως στα παρακάτω βήματα:

  • Καθορισμός του σκοπού του μοντέλου
  • Προετοιμασία και καλή ενημέρωση για τα θέματα που καλείται να απαντήσει το μοντέλο
  • Αναγνώριση των βασικών παραμέτρων που καθορίζουν το αντικείμενο του μοντέλου (key drivers)
  • Συλλογή και αξιολόγηση πληροφοριών και στοιχείων, όπως π.χ. για τον κλάδο, την εταιρεία, κλπ.
  • Δομή και σχεδιασμός του μοντέλου: καθορισμός του input, επεξεργασίες που θα πρέπει να γίνουν και με ποιο τρόπο, καθώς και ποιο θα είναι το output
  • Παρουσίαση των συμπερασμάτων

Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να είναι σε συνάρτηση με τον διαθέσιμο χρόνο, την απαιτούμενη λεπτομέρεια και προφανώς τον διαθέσιμο προϋπολογισμό.

Δείτε ΕΔΩ  ένα πολύ απλό μοντέλο excel που περιλαμβάνει την κατάσταση αποτολεσμάτων, τον ισολογισμό, το cash flow με τις βασικές παραδοχές!<