Blog

Για ποιο λόγο γίνεται η αποτίμηση μιας εταιρίας;

H αποτίμηση (valuation) γίνεται για να προσδιορισθεί η αξία μιας εταιρείας σύμφωνα με την δική μας θεώρηση και εκτίμηση, αποτελεί ταυτόχρονα τέχνη και επιστήμη. Τέχνη γιατί πρέπει να χρησιμοποιηθούν σωστά τα ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα και επιστήμη γιατί πρέπει να εφαρμοσθούν συγκεκριμένες μεθοδολογίες. Η αποτίμηση πάντα δίνεται ως εύρος τιμών

Η αξία που προκύπτει από τη αποτίμηση ονομάζεται implied value και βασίζεται στην δική μας οπτική (τoν όρος αυτό σε επίσημα τυπικά έγγραφα μπορεί να τον συναντήσουμε και ως συναγομένη αξία, όμως στην καθημερινή πρακτική χρησιμοποιείται ο όρος implied value) η οποία όμως θα πρέπει να είναι επαρκώς τεκμηριωμένη για να είναι αξιόπιστη. Το implied value μιας εταιρίας μπορεί να διαφέρει σημαντικά από την τρέχουσα αξίας της (market value) και εφόσον είναι υψηλότερο θεωρείται ότι η εταιρία είναι υποτιμημένη (undervalued) και πιθανόν να αποτελεί επενδυτική ευκαιρία εφόσον βέβαια το market value μεταβληθεί προς το implied value.

Το market value μιας εισηγμένης εταιρίας υπολογίζεται βάσει της κεφαλαιοποίησής της (market Cap) καθώς στον υπολογισμό αυτό περιλαμβάνεται η τρέχουσα τιμής της μετοχής της. To valuation θα δείξει εάν η αγορά αποτιμά σωστά ή λάθος την εταιρεία.

Έτσι εάν μια εταιρεία έχει ένα συγκεκριμένο market value και εμείς την αποτιμήσουμε σε μια αξία μεγαλύτερη, τότε σε μια πιθανή πώληση η συναλλαγή θα επιφέρει μεγαλύτερη πρόσοδο στον πωλητή.