Η ομάδα της Finance Skills

Κυριάκος Παπακυριάκος

O Κυριάκος Παπακυριάκος είναι Oρκωτός Eλεγκτής - Σύμβουλος Επιχειρήσεων, μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της Ελλάδος και απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Έχει πολυετή εμπειρία στην παροχή ελεγκτικών και λογιστικών υπηρεσιών σε σχετικές εταιρείες του κλάδου (Coopers and Lybrand, DRM, κλπ) . Έχει ασχοληθεί επίσης με σημαντικό αριθμό due diligences, το σχεδιασμό διαδικασιών σε οικονομικές υπηρεσίες,  συγχωνεύσεις και εξαγορές εταιριών καθώς και το φορολογικό σχεδιασμό εταιρειών.
Ο Κυριάκος έχει υπογράψει τις οικονομικές καταστάσεις ως Ορκωτός Ελεγκτής μεγάλων εταιρειών στην Ελλάδα.

Τα τελευταία χρόνια εργάζεται ως ανεξάρτητος Ορκωτός Ελεγκτής, Λογιστής - Σύμβουλος Επιχειρήσεων.