Σχετικά με εμάς

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Η Finance Skills παρέχει επαγγελματική εκπαίδευση στο Corporate Finance και το Investment Banking μέσα από τη χρήση χρηματοοικονομικών μοντέλων excel, αναλυτικών σημειώσεων και video-παρουσιάσεων.

Η εκπαίδευση ξεκινά από απλές έννοιες και σταδιακά καλύπτει τις δεξιότητες που απαιτούνται στην πράξη. Η μέθοδος που ακολουθείται βασίζεται στη λογική του «on the job training» και η θεωρητική προσέγγιση που χρησιμοποιείται δεν υπερβαίνει τις πραγματικές ανάγκες που απαιτούνται σε πραγματικές συνθήκες εργασίας.

Αποφύγαμε τις εκτενείς θεωρητικές αναλύσεις καθώς σκοπός μας είναι η παροχή επαγγελματικής εκπαίδευσης και γνώσεων σύμφωνα με την διεθνή πρακτική. Στόχος μας είναι να σας μεταδώσουμε γνώσεις, εμπειρίες και κυρίως τα εργαλεία που θα χρειαστείτε είτε εργάζεσθε στην Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό, είτε επιδιώκετε αλλαγή επαγγελματικής κατεύθυνσης.

Επίσης, εάν είστε φοιτητής αναμφισβήτητα οι γνώσεις που θα πάρετε θα σας βοηθήσουν να συνεχίσετε τις σπουδές σας και να συνδέσετε τη θεωρεία με την πράξη ή να εισέλθετε στη αγορά εργασίας με γνώσεις πρακτικές, οι οποίες θα σας δώσουν τη δυνατότητα να διακριθείτε και να εξελιχθείτε ταχύτερα.

Η εκπαίδευση μπορεί να γίνει με το δικό σας ρυθμό, πιο γρήγορα ή πιο αργά, με όσες επαναλήψεις χρειάζεσθε και στην ώρα και το χώρο που εσείς επιθυμείτε.