Πολιτική ακυρώσεων

Πολιτική Ακυρώσεων

Λόγω της ιδιαίτερης φύση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας, η πολιτική μας δεν προβλέπει την ακύρωση της συναλλαγής καθώς και την επιστροφή χρημάτων για οποιοδήποτε λόγο